top of page

Privacy- en cookies beleid

 
 

Quidante BV, met ondernemingsnummer BE-0836.359.140 met zetel te Quidante BV, Kapellestraat 36, Gavere 9890 Belgium (“Quidante”, “wij”, “ons”) hechten als “verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) belang aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom streven wij ernaar om uw gegevens op een transparante en wettelijk manier te verwerken. 

Via dit privacy- en cookiesbeleid willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens (Deel 1) en over het gebruik van cookies op deze website (Deel 2).

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacy- en cookiesbeleid te wijzigen. We raden u daarom aan om dit privacy- en cookiesbeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden. 

DEEL 1: Verwerking van uw persoonsgegevens
 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
 

1. CURSUS NIEUW ONDERNEMERSCHAP


De verwerkingsverantwoordelijke voor de cursus Nieuw Ondernemerschap is Quidante BV

Bij het inschrijven voor de cursus Nieuw Ondernemerschap of Quidante services verzamelen we de volgende gegevens:
 

 • Start-up naam

 • Vennootschapsgegevens

 • Adres

 • BTW/ondernemingsnummer

 • Voornaam en naam

 • GSM-nummer

 • E-mail adres

 • Gegevens en informatie over uw dossier
   

De gegevens die u deelt tijdens de applicatie voor onze cursus worden gebruikt voor het evalueren van uw kandidatuur en de opvolging van uw dossier (bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor pitches, speeddates, verdediging, enz.). Ze worden tevens gebruikt om contact met u op te nemen om feedback door te geven en/of uw eventuele aanvaarding of weigering voor ons programma mee te delen. 

Wanneer uw applicatie aanvaard wordt, zullen uw bovenstaande persoonsgegevens, alsook alle andere persoonsgegevens die u ons tijdens de looptijd van het programma zou meedelen, verwerkt om uw dossier op te volgen en uw deelname aan de cursus te beheren. 

Onze rechtsgrond hiervoor is de noodzaak van de verwerking van deze gegevens voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst die tussen ons en u tot stand zal komen in dit kader.

Als u zich ook inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief, verzamelen we hiervoor de volgende gegevens:
 

 • Voornaam en naam

 • E-mail adres
   

Bij uw aanvaarding als deelnemer van de cursus wordt u, behoudens wanneer u zich hiertegen verzet, overigens automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief (waarbij u geïnformeerd wordt over onze activiteiten en diensten). Meer informatie over onze nieuwsbrief vindt u bij titel (c) hieronder.

Als u zich ook registreert voor één van onze events, verzamelen we hiervoor de volgende gegevens:
 

 • Voornaam en naam

 • E-mail adres

 • Onderneming (indien van toepassing)

 • Naam van het event

 • Inschrijving voor de cursus
   

Meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens bij deelname aan events vindt u bij titel (d) hieronder.
 

2. BIJ HET INSCHRIJVEN OP ONS ONLINE LEERPLATFORM/ ONZE ONLINE CURSUSSEN 
 

De verwerkingsverantwoordelijke voor het online leerplatform is Quidante BV.

Via dit digitale leerplatform worden digitale producten zoals online cursusvideo’s aangeboden aan geregistreerde gebruikers. Hiervoor zal u op onze website een klantenaccount moeten aanmaken. Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens:
 

 • Voornaam en naam

 • E-mail adres

 • Gekozen wachtwoord
   

Als alternatief, kan u er ook voor kiezen om u met uw bestaande LinkedIn, Google of Facebook account op onze website te registreren. We verwijzen in dit verband naar het privacy- en cookiesbeleid dat u bij registratie bij LinkedIn (zie Privacy Policy | LinkedIn), Google (zie Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google) of Facebook (zie Facebook) aanvaard heeft. Wij krijgen enkel toegang tot de basisgegevens die nodig zijn om u op onze website te registreren, zijnde uw voornaam en naam, e-mail adres en (desgevallend) uw profielfoto. U kan deze synchronisatie op elk moment stopzetten:
 

Eens u een account heeft aangemaakt, kunnen we ook nog de volgende gegevens van u verzamelen wanneer u online cursussen bestelt of anderszins uw gebruikersaccount gebruikt:
 

 • Informatie over de online cursussen die u aankoopt en bekijkt

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Uw betaalmethode

 • Eventuele kortingscodes die u gebruikt

 • BTW nummer of rijksregisternummer
   

 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Thinkific Labs Inc. (met adres te – 369 Terminal Avenue, Vancouver, BC, V6A 4C4, Canada) als onze dienstverlener. Het privacy beleid van Thinkific kan u hier (https://www.thinkific.com/privacy-policy/) terugvinden. Hierin wordt uitgelegd hoe Thinkific uw persoonsgegevens zowel voor eigen doeleinden (als verwerkingsverantwoordelijke) als voor doeleinden bepaald door de aanbieders van online cursussen (als verwerker) zal verwerken. Ook wordt hierin uitgelegd hoe Thinkific in bepaalde gevallen persoonsgegevens kan doorgeven aan een partij binnen haar groep of aan een derde partij zijn met wie zij samenwerken en die gevestigd is buiten de EER, in rechtsgebieden waar geen wetten voor gegevensbescherming zijn of waar deze wetten minder streng zijn dan in Europa.
   

3. BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE EN SOCIALE MEDIA KANALEN 
 

 • De website www.nieuwondernemerschap.com wordt beheerd door Quidante BV als verwerkingsverantwoordelijke.

 • Om uw ervaring op onze website te optimaliseren en vanwege marketingdoeleinden hebben we een Facebook Pixel geïnstalleerd. Daarnaast werken we met Google Analytics om onze webanalyse te optimaliseren en onze marketing aan te passen aan de noden van onze gebruikers. Op deze manier kunnen we ook onze website in aanpassen om hem zo gebruiksvriendelijk te maken.

 • Ook bevatten onze websites verschillende sociale media plug-ins (Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter). Door hierop te klikken kan u als gebruiker van één of meerdere van deze sociale mediaplatformen via een rechtstreekse koppeling via uw eigen sociale media account onze sociale media pagina’s bezoeken. We verwijzen in dit verband naar het privacy- en cookiesbeleid dat u bij registratie bij Twitter (zie Privacy Policy (twitter.com)), LinkedIn (zie Privacy Policy | LinkedIn), Instagram (zie Data Policy | Instagram Help Center) of Facebook Ireland (zie Facebook) aanvaard heeft. In deze documenten leggen de sociale media platformen ook uit (i) in welke gevallen zij als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken of als verwerker optreden, (ii) wat de rechtsgrond is waarop zij zich baseren en de manieren om uw AVG-rechten uit te oefenen, en (iii) hoe zij uw persoonsgegevens als niet-gebruiker desgevallend verwerken bij bezoek aan onze openbare sociale media pagina’s. 

 • In het kader van onze website verzamelen wij in het bijzonder uw IP adres en bepaalde gegevens over hoe u onze website bezoekt en gebruikt, met name door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. In Deel 2 van dit privacy- en cookiesbeleid kan u hierover meer lezen.

 • Ook wanneer u ons zou "liken" of "volgen" op sociale media, kunnen wij bovendien bepaalde informatie van u verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, en geplaatste opmerkingen of content die voor ons relevant is. Wij kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer u ons bepaalde informatie verstrekt of een rechtstreeks bericht stuurt via één van onze sociale media pagina’s. Wij baseren ons hiervoor op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang om ons online te profileren en onze sociale media pagina’s te beheren.

   

4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 
 

 • In het kader van onze activiteiten zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners, die als ‘verwerkers’ voor ons optreden, waaronder bijvoorbeeld IT of PR/marketing dienstverleners of andere dienstverleners die in opdracht van ons werken (bijv. Typeform, Eventbrite, Survey Anyplace en ActiveCampaign).

 • Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van onze doeleinden, zoals hierboven uiteengezet, zullen uw persoonsgegevens ook worden gedeeld met onze partners en met de Nieuw Ondernemerschap teamleden, alsook met derden met wie wij opleidingen of events samen organiseren. Nieuw Ondernemerschap teamleden zullen bovendien enkel inzage hebben in uw persoonsgegevens voor zover nodig om u te begeleiden tijdens de cursus. Deze derden zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens. 

 • Tot slot, kunnen wij uw persoonsgegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor onze administratie, boekhoudkundige verplichtingen of om onze belangen in rechte te verdedigen, doorgeven aan ons boekhoudkantoor en/of onze juridische raadgevers. Indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, kunnen wij uw persoonsgegevens overigens ook delen met de overheid, politiediensten of het gerecht.
   

5. BEWAARPERIODE

 • Nieuw Ondernemerschap: Indien u de online cursus van Nieuw Ondernemerschap volgt, worden uw gegevens bijgehouden zolang u deze blijft ontvangen en gedurende tien 10 jaar na het einde hiervan.

 • Nieuwsbrief: De persoonsgegevens na het aanmelden voor onze nieuwsbrieven worden bewaard tot wanneer u zich uitschrijft op onze nieuwsbrief, hetgeen op elk moment kosteloos mogelijk is.

 • Events: De gegevens na registratie voor onze events worden niet bewaard door ons na afloop van het door u geregistreerde event. Zij kunnen echter wel door Eventbrite nog worden bewaard (zie Privacybeleid van Eventbrite | Eventbrite Helpcentrum).

 • Online leerplatform: de gegevens van uw klantenaccount en bijkomende gegevens wanneer u online cursussen bestelt worden bewaard tot wanneer u uw klantenaccount verwijdert. Na verwijdering van uw klantenaccount kunnen uw gegevens echter wel nog door Thinkific Labs worden bewaard (zie Privacybeleid van Thinkific: https://www.thinkific.com/privacy-policy/)  

 • Bezoek aan onze website: De bewaartermijn van persoonsgegevens die via cookies of gelijkaardige technologieën verzameld worden wordt in Deel 2 hieronder uiteengezet. Dit verschilt per cookie of gelijkaardige technologie.

  Uw persoonsgegevens worden in elk van deze gevallen niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven omschreven). Nadien is het eventueel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

  Als uitzondering op het bovenstaande, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een dreigend of lopend geschil), kunnen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

   

6. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

 • Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

 • Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons meteen op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).


 

7. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

 

 • U heeft te allen tijde recht op gratis inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn.

 • Overeenkomstig de voorwaarden en de beperkingen uiteengezet in de AVG, kan u uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, of de verwerking ervan laten beperken. 

 • U kan verder ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (i) voor direct marketing doeleinden (zoals onze nieuwsbrief), of (ii) indien u hiertoe gegronde redenen heeft, wanneer deze op basis van onze gerechtvaardigde belangen worden verwerkt.

 • Bovendien heeft u in bepaalde gevallen het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere dienstverlener.

 • Tot slot, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Voor meer informatie over uw rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, kan u ook de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen.

 • Uw rechten kan u uitoefenen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen aan de vennootschap Quidante BV, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 36, Gavere 9890 Belgium of via e-mail aan info@nieuwondernemerschap.com. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kunnen wij u bij twijfel over uw identiteit vragen om ook een bewijs van identiteit te bezorgen. Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk beantwoorden, binnen de termijn van één maand die door de AVG wordt vooropgezet. Bij complexe verzoeken kan deze maand met twee extra maanden worden verlengd.

 • U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.


   

DEEL 2: Gebruik van cookies op deze website
 

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER COOKIES

 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze website zijn essentieel om de website technisch goed te laten functioneren, andere cookies dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.


Cookies worden vaak ingedeeld in de volgende categorieën:
 

 • Sessiecookies: cookies die automatisch gewist worden wanneer de gebruiker de browser afsluit,

 • Permanente cookies: cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven voor een welbepaalde bewaartermijn (cookies kunnen verstrijken na bijvoorbeeld enkele minuten, dagen of zelfs jaren), 

 • Eigen cookies: cookies die door de operator van de website zelf ontwikkeld en geplaatst zijn, en

 • Cookies van derden: cookies die geplaatst zijn door een website die tot een ander domein behoort dan het domein dat in de adresbalk van de betrokken website wordt weergegeven.
   

2. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DEZE WEBSITE

Hieronder kan u een lijst terugvinden van de cookies die wij gebruiken op onze websites.
 

Noodzakelijke / technische cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en zorgen ervoor dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Zij laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website om gegevens in te vullen, enz. Indien u deze cookies verwijdert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. In dit kader kunnen uw gegevens worden opgeslagen op servers buiten Europa (zie: https://policies.google.com/privacy?hl=en). De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt met name gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze website, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.  

Functionele cookies

Functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, of die onthouden of u al dan niet voor de eerste keer onze website bezoekt, of u onze cookie-banner hebt aanvaard, enz.

Tracking of advertentie-cookies

Onze [website / marketing e-mails] maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties en promoties te kunnen sturen. 
 

3. WEIGEREN / VERWIJDEREN VAN COOKIES 
 

 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen dan soms niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 • Alle grote internetbrowsers laten ook toe om cookies te controleren die zijn opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat:
   

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
 

4. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER SOCIAL PLUG-INS 
 

Zoals reeds vermeld, maken wij, naast cookies, maken wij ook gebruik van vergelijkbare technologieën zoals sociale media plug-ins. Sociale media plug-ins maken het mogelijk om u aan de hand van uw sociale media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om sociale media (Facebook, Twitter of LinkedIn) ‘share’ knoppen te gebruiken. Op die manier zal ook de aanbieder van het sociale media platform dat u gebruikt bepaalde informatie over uw browser en activiteit ontvangen en eventueel aan uw account koppelen. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacy- en cookiesbeleid van uw sociale media platform, zoals hierboven in Deel 1 vermeld. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw sociale media profiel, kan u zich hierbij afmelden voordat u op de plug-ins op onze website klikt.

bottom of page